Strona główna
Konferencja Centrum Innowacji Microsoft - Nowoczesne technologie Bliżej Nas
01.03.2010.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Microsoft zapraszają na czwartą już edycję konferencji Centrum Innowacji Microsoft pod hasłem „Nowoczesne Technologie Bliżej Nas”, która odbędzie się 4 marca 2010 roku.

Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu zajmuje się co roku nowymi technologiami, które są obiecujące w przyszłej cyberprzestrzeni, a przystępniej mówiąc – w Internecie przyszłości. Dlatego też staramy się na każdej rocznej konferencji wskazać nowe trendy, które były testowane przez nas w ostatnim okresie.

Bezpieczeństwo w Internecie stanowi coraz większy problem dla nas wszystkich, dlatego rozwiązań trzeba szukać już na poziomie podstawowych narzędzi. Jednym z nich jest przeglądarka internetowa. PCSS od wielu lat aktywnie działa w obszarze bezpieczeństwa IT, analizując technologie i systemy, szkoląc użytkowników, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wcześniejsze raporty dotyczyły bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, bankowości elektronicznej, sklepów internetowych. Już niebawem udostępniony zostanie raport na temat wybranych aspektów bezpieczeństwa przeglądarek internetowych. Z których warto korzystać, które z nich są lepsze, bezpieczniejsze – na te i na wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć częściowo na konferencji prasowej.

„W Poznaniu na Politechnice Poznańskiej powstaje system kompleksowej obsługi szpitali Eskulap, jeden z niewielu liczących się na naszym rynku, w pełni zrealizowany w Instytucie Informatyki” – mówi prof. Jerzy Brzeziński, koordynator projektu.

„Aby sprostać wymaganiom rynkowym i nowemu zapotrzebowaniu, coraz większa część Eskulapa zaczyna korzystać z technologii Microsoft, między innymi SilverLight i SQL Server. Uzupełnieniem takiego systemu będą w niedalekiej przyszłości usługi telemedyczne, nad którymi pracują wspólnie PCSS i Instytut Informatyki PP w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Telemedycyny” – mówi dr Maciej Stroiński, z-ca pełnomocnika dyrektora Instytutu IChB PAN ds. PCSS.

Nowymi produktami Microsoft interesują się wszyscy, zarówno użytkownicy, jak również konkurencja. Każda nowość rodzi pytanie – czy powstaje nowy standard, nowa jakość, rewolucja w usługach IT i Internecie? O wizji Microsoft i planach rozwoju opowie Dariusz Piotrowski, dyrektor działu Developer & Platform Group w Microsoft. Jedna z takich nowych technologii, mająca szansę zrewolucjonizować sposób dostępu do informacji, to Microsoft Surface, stół interaktywny do prezentacji i wyszukiwania informacji, zdjęć, filmów wideo. Rozwiązania nie można jeszcze kupić na polskim rynku, ale MS Surface dostępny będzie dla każdego w czasie trwania konferencji.

Czy potrzebne są nowe standardy i nowe technologie? A może lepiej zająć się w pierwszej kolejności zapewnieniem współpracy pomiędzy już dostępnymi technologiami, usługami czy aplikacjami? Każdy z nas miał już problem z odczytem pliku, którego „po prostu nie można otworzyć, bo nie pasuje do niego żadna aplikacja”. Problemom interoperacyjności poświęcona będzie osobna sesja konferencyjna z udziałem wielu znanych osób w roli ekspertów.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną ponadto: wirtualna infrastruktura desktopu, nie tylko dla marzycieli – programowanie „w chmurach”, technologie Silverlight, wirtualizacja Hyper-V, naukowa telewizja w projekcie PLATON oraz problemy bezpiecznego hostingu.

„Wiele z tych technologii wykorzystywanych jest w projekcie PLATON (Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych), finansowanym w ramach funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” – mówi dr inż. Maciej Stroiński. – „Platon to bardzo duże przedsięwzięcie, angażujące środowisko akademickie w 21 miastach połączonych siecią akademicką PIONIER. W ramach projektu Platon uruchomione zostaną w tych miastach zaawansowane usługi dla nauki, w tym obliczenia kampusowe, wykorzystujące najnowsze technologie, między innymi wirtualizację, oraz system HPC Server”.

Więcej informacji na temat poznańskiego Centrum Innowacji Microsoft można uzyskać na stronie: http://mic.psnc.pl. Tam znajdą się również wszystkie materiały konferencyjne.

PARTNERZY

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) to jednostka naukowo-badawcza afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, zatrudniająca obecnie ponad 200 osób. PCSS jest operatorem krajowej szerokopasmowej sieci światłowodowej dla nauki PIONIER oraz poznańskiej sieci miejskiej POZMAN. To jeden z największych w kraju ośrodków obliczeniowych. Bierze udział w licznych (obecnie ponad 40) krajowych i europejskich projektach naukowo-badawczych, także jako koordynator. Od ubiegłego roku PCSS koordynuje ogólnopolski projekt Platon zrzeszający 21 uczelni wyższych oraz wiodących ośrodków badawczych (www.platon.pionier.net.pl).
PCSS aktywnie współpracuje z wiodącymi przedstawicielami sektora IT, m. in. z firmą Microsoft w ramach projektu Centrum Innowacji Microsoft oraz firmą Sun Microsystems (program Sun Center of Excellence). Posiada również oficjalny tytuł Cisco Networking Regional Academy.
W pracy badawczej PCSS koncentruje się na technologiach gridowych (narzędzia, zarządzanie zasobami, aplikacje wielkiej skali), sieciach nowej generacji, a także bezpieczeństwie systemów i sieci. PCSS aktywnie uczestniczy w szeregu przedsięwzięć tematycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m. in. konferencja Supercomputing, społeczność Open Grid Forum). Prowadzi również bezpłatne szkolenia dla użytkowników komputerów i sieci.

Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, w której instytutach i katedrach pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich. Uczelnia prowadzi szeroko rozwinięte prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne na szesnastu kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 14 kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia i 12 - drugiego stopnia. Ogółem na Politechnice Poznańskiej kształci się ponad dwadzieścia tysięcy studentów. Misją Politechniki Poznańskiej jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów i prowadzenie badań naukowych w wielu dziedzinach techniki. Realizując swoją misję, Uczelnia aktywnie uczestniczy w szeroko rozumianej popularyzacji kultury technicznej i stara się ukazywać świat technologii w sposób praktyczny, a jednocześnie zrozumiały dla każdego. Mottem działań Politechniki Poznańskiej są „Technologie w pozytywnym klimacie".
Studenci Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej od wielu lat zajmują czołowe miejsca w programowaniu zespołowym w wielu prestiżowych konkursach międzynarodowych, m.in. Imagine Cup (Microsoft). Obok kształcenia, które jest głównym filarem działalności Instytutu, realizowane są także projekty badawcze, naukowe oraz wdrożeniowe: krajowe i międzynarodowe (udział w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Eskulap – system medyczny do obsługi szpitali).

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET.
Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 71 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym 250 osób w Polsce.
Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Polski oddział Microsoft chce brać aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją tego zobowiązania i prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego”. W partnerstwie z organizacjami pozarządowymi firma wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii – do wiedzy, informacji i umiejętności informatycznych. W uruchomionym we wrześniu 2006 roku programie „Microsoft dla non-profit” firma przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji społecznych. W maju 2007 roku Microsoft został uznany za „Dobroczyńcę Roku 2006” w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Firma potwierdziła także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując po raz drugi z rzędu pierwsze miejsce w badaniu Hewitt Associates i zdobywając tytuł „Najlepszego Pracodawcy w Polsce 2006”.

Agenda konferencji dostepna jest tutaj.

 Źródło: Microsoft - informacja prasowa

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »