Strona główna arrow Aktualności arrow Inauguracja działalności Rady Akademickiej przy Microsoft
Inauguracja działalności Rady Akademickiej przy Microsoft
18.06.2008.
Microsoft zainaugurował działalność Akademickiej Rady przy Microsoft, której celem jest pomoc w doskonaleniu współpracy firmy z polskimi uczelniami. Rada będzie realizować swój cel poprzez ocenę działań Microsoft na rynku akademickim w Polsce, będzie również wskazywać potencjalne kierunki rozwoju współpracy w obszarach dydaktyki, badań oraz informatyzacji uczelni. Rada liczy pięciu członków reprezentujących największe polskie ośrodki dydaktyczne.

Rada jako organ opiniodawczy i doradczy w zakresie współpracy firmy Microsoft z uczelniami, będzie w szczególności interesować się sprawami dydaktyki i badań na uczelniach technicznych, uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych, a także sprawami informatyzacji instytucji akademickich. Organ będzie również upoważniony do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności firmy Microsoft na rynku akademickim.

"Microsoft prowadzi wiele działań, których celem jest pomoc i szeroko pojęte wsparcie sektora edukacji. Rada umożliwi nam jeszcze głębsze zrozumienie potrzeb uczelni, studentów oraz wykładowców. Wierzę głęboko, że dzięki tej inicjatywie nasze działania staną się bardziej uporządkowane i wypełnią luki w zakresie wymagań i oczekiwań wyższych uczelni" – powiedział Ronald Binkofski z polskiego oddziału Microsoft.

Rada spotykać się będzie na posiedzeniach kilka razy w roku. Organ będzie podejmować uchwały większością głosów w głosowaniach jawnych. Dla ważności uchwały niezbędna będzie obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków, w tym przewodniczącego. Między swoimi posiedzeniami Rada może podejmować uchwały w formie głosowania elektronicznego. Głosowanie elektroniczne, które jest głosowaniem jawnym (imiennym), będzie ważne o ile weźmie w nim udział przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

"To bardzo cenna inicjatywa, kiedy komercyjna firma zwraca się o pomoc do autorytetów naukowych w tak newralgicznej kwestii, jak metody wsparcia ośrodków naukowych. Zrobimy wszystko, aby wykorzystać potencjał Microsoft w najlepszy sposób tak, aby ośrodki edukacyjne odniosły jak największe korzyści z tej współpracy" – powiedział dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, przewodniczący Rady Akademickiej przy Microsoft.

W skład Rady wchodzi pięciu członków, którzy reprezentują największe Polskie ośrodki dydaktyczne, kształcące studentów na kierunkach technicznych:

• Dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, przewodniczący Rady, pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Informatyki i Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. Od września 2008 r. będzie pełnić funkcję dziekana tego wydziału. Dr Nawrocki jest również członkiem Komitetu PAN i reprezentantem Polski w International Federation for Information Processing, Technical Committee 2.

• Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, aktualnie dziekan Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od września 2008 r. będzie pełnił funkcję prorektora AGH.

• Prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, profesor zwyczajny Informatyki w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej i Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Fundacji MOST, przewodniczącym Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technik Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej oraz Fellow of Hitachi European Science and Technology Forum.

• Prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, obecnie dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej.

• Dr. Janusz Jabłonowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W posiedzeniach Rady będą także brać udział (z głosem doradczym) przedstawiciele Microsoft: Dyrektor Generalny polskiego oddziały firmy, Dyrektor Działu Business & Marketing Organization, Dyrektor Działu Developer & Platform Evangelism, Dyrektor Działu Public, Platform Strategy Manager, Academic Manager, Academic Account Manager oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

Źródło: Microsoft.com - informacja prasowa

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »